Trunki manufacturer rides-on through energy savings with ABB drive

Trunki manufacturer rides-on through energy savings with ABB drive